Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6725 88c7
Reposted fromBubblegum Bubblegum viapkz451 pkz451
6414 77b2
Reposted fromTLC2 TLC2 viaedhell edhell
3976 c71b 500
Reposted fromseaweed seaweed viacarmenluna carmenluna
6198 d9d0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
6786 0868
Reposted fromels els viamontak montak
5568 8f83 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viamontak montak
2542 dd23 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine vianieobecnosc nieobecnosc
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viael-kaktus el-kaktus
6477 22f6

thunder:

via weheartit

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapkz451 pkz451
9439 75e8 500
Reposted fromhagis hagis
9446 749d 500
Reposted fromhagis hagis
Reposted fromFlau Flau viamental-cat mental-cat
8559 1b90
Reposted fromzciach zciach viamental-cat mental-cat
9223 fdd9
Reposted from4777727772 4777727772
jedną z trudniejszych lekcji, jakie dało mi życie, była ta, że utrata przyjaciela jest jak nieustająca żałoba. nie wiesz jak długo będzie trwać, jest jak nieskończenie mażąca się rana, gdy odpuszczasz i wreszcie tracisz nadzieję, by za chwilę z jeszcze większą siłą tęsknić na nowo. irracjonalna dla otoczenia, które wzruszy ramionami, powie "jego strata" i absolutnie nic nie zrozumie. rozpierdala Cię i niszczy od środka przez bardzo, bardzo długi czas - nadal nie wiem jak długi...
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viadangel dangel
3621 a6ea 500
Reposted fromKaviah Kaviah viaAnnju Annju
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viadangel dangel
8739 cdaa 500

tremendousandsonorouswords:

Egon Schiele, Self-Portrait with Raised Arms (detail), 1914

Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromlovvie lovvie viadangel dangel
8462 568c 500
Oh, the beauty!
Reposted fromMichfits Michfits viaAnnju Annju
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl